top of page

Our Service

Hizmetlerimiz

Kandemir & Partners Avukatlık Bürosu, önleyici ve koruyucu süreç yönetimi ile risklerin gerçekleşmesini engellemeye odaklı bir danışmanlık hizmeti sunar. Riskin gerçekleştiği hallerde ise risk yönetimi ile dava ve icra süreçlerinden en yüksek verimi almaya odaklanır.

Kandemir & Partners Avukatlık Bürosu, müvekkillerine; gerek avukatları, gerekse global ağlarda yer alan danışmanları ve iş ortakları ile hukuk, finans ve mali konularda multidisipliner seçenekler sunar.

​Yatırım danışmanlığı, proje geliştirme ve proje finansmanı, çok uluslu yatırımlara uluslararası piyasalardan finans temini, şirket birleşme ve devralmaları, kurumsal borç yapılandırması, krizdeki şirketlerin kurtarılması ve inşaat yatırımları kandemir & partners avukatlık bürosunun yoğun çalışma alanlarıdır.

​Kandemir & Partners Avukatlık Bürosu, sözleşmeler hukuku, şirketler hukuku, yatırım danışmanlığı, birleşmeler devralmalar, due dilligence, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku, rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, bankacılık ve finans hukuku, basın ve medya hukuku, bilişim hukuku, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku, tüketici hukuku, kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, idare ve vergi hukuku, ceza hukuku, icra iflas hukuku, arabuluculuk hizmeti, sağlık hukuku ve malpraktis, enerji ve madencilik hukuku, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, uluslararası işlemler, kişisel verilerin korunması hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Our Service
bottom of page